Studio voor grafisch ontwerp
Jan Olphert Vaillantlaan 107
1086 XZ Amsterdam
telefoon 020 463 22 14
mobiel 06 51 082 961
annelie@hollandsdiepontwerp.nl

annelie Seegers

Over Hollands Diep

Hollands Diep ontwerp is in 1997 opgericht door Annelie Seegers. Sinds 2012 werkt Annelie samen met Laura Kalter. Twee ervaren grafisch ontwerpers met enthousiasme, humor en grote betrokkenheid. Al naar gelang het project werkt Hollands Diep samen met andere vormgevers, tekstschrijvers, fotografen en communicatieadviseurs. Daardoor kunnen grote projecten toch in een klein team tot stand komen.

Over Annelie Seegers

Na mijn opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie werd me al werkend duidelijk dat ik niet echt voor het kunstenaarschap in de wieg was gelegd. Ik miste met name het samenwerken met andere mensen en begon met lesgeven (modeltekenen) en werken in de kunstzinnige vorming (consulentschap interculturele kunstzinnige vorming voor de provincie Noord-Holland). Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats toen ik het vak van grafisch ontwerper ontdekte. Ik ging weer terug naar de Rietveld om die richting te studeren en werk sindsdien nog iedere dag met veel plezier als ontwerper.

Hollands Diep werkt voor

Amsterdam RAI
Camping Zeeburg
Citymix
Communicatiespoor
Dynamo Amsterdam
EABCT
Gemeente Amsterdam
Gemeente Hilversum
It 4 Non Profit
Just Another Prophecy
Mentrum/Jellinek
Metropoolregio Amsterdam
Pantar Amsterdam
RIC
Rochdale
Rode Kruis Ziekenhuis
Solid Amsterdam
SPark Village
Stadgenoot
Stadsdeel Noord
Stadsdeel Oost
Sis in Biz
Stichting Asko
Stichting Ondernemende Kunstenaars
Technika10
Vervoerregio Amsterdam
VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie)
Vrouwenzaak
Stichting Vrijburcht theater
Welzijn Oost
Wilting Projectontwikkeling
Ymere
ZGAO


Privacyverklaring
Hollands Diep, gevestigd aan Jan Olpert Vaillantlaan 107 1086XZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.hollandsdiepontwerp.nl
Jan Olpert Vaillantlaan 107 1086XZ Amsterdam
M +31 06 51 08 29 61. Annelie Seegers is de Functionaris Gegevensbescherming van Hollands Diep. Zij is te bereiken via hdiep@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hollands Diep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij • Voor- en achternaam • Adresgegevens -• Telefoonnummer • E-mailadres(sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dant met ons op via hdiep@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hollands Diep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw betaling • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Hollands Diep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hollands Diep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hollands Diep) tussen zit. Hollands Diep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Apple MacOs en iOs.
Hollands Diep saat niet in voor de verwerking van berichten verstuurd met het programma WhatsApp https://www.whatsapp.com aangezien we geen verwerkingsovereenkomst hebben met dit bedrijf en de privacy niet gewaarborgd is door de connectie met FaceBook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hollands Diep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hollands Diep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Hollands Diep gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hollands Diep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hdiep@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hollands Diep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hollands Diep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hdiep@xs4all.nl

Algemene voorwaarden

Prijsopgaven, transacties, leveringen en verleende diensten geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van de BNO gevestigd te Amsterdam, welke op aanvraag beschikbaar zijn, en gedeponeerd bij de KvK van Amsterdam.